WEAVERBIRDS

Weaverbirds er en dansk en-kvindes socialvirksomhed med fokus på bæredygtighed i både de miljømæssige, sociale, økonomiske og etiske aspekter af produktionen af vikler. Weaverbirds laver håndvævede vikler af høj kvalitet inspireret af naturen. Størstedelen af produktionen finder sted i Uganda, alle materialer er veganske og bomulden er certificeret bæredygtigt af Cotton made in Afrika initiativet. Bomulden er dyrket af bønder med mindre en hektar jord, høstet i hånden uden brug af kemisk defoliation, maskiner og børnearbejde og solgt til en fair pris.

Væverne arbejder under fair-trade forhold, er sikret fast arbejde, nye vævere tilbydes videreuddannelse og vævere, der ønsker at starte som selvstændige, støttes økonomisk af Weaverbirds. 

Weaverbirds donerer endvidere årligt en del af overskuddet til projekter i Uganda, samt organisationer med fokus på de positive aspekter af at bære sit barn.

Besøg Weaverbirds’ hjemmeside (åbner en ny side).

Tilbage til Alle udstillere

//

Weaverbirds is a Danish social ‘one-woman’ wrap company with a focus on sustainability in both the environmental, social, economic and ethical aspects of the production. Weaverbirds make high quality hand-woven wraps inspired by nature. Most of the production takes place in Uganda and all materials are vegan and the cotton is certified sustainably by Cotton made in Africa Initiative. The cotton is grown by farmers with less than one hectare of land and harvested by hand without the use of chemical defoliation, machinery and child labor, and sold at a fair price.

The weavers work under fair-trade conditions. The weavers are secured permanent work, new weavers are offered further training and weavers wishing to start as self-employed are financially supported by Weaverbirds.

Weaverbirds also annually donate a portion of the profits to projects in Uganda, as well as organizations focusing on the positive aspects of carrying their child.

Visit Weaverbirds’ website (opens a new tab).

Back to All exhibitors