WEAVERBIRDS

Weaverbirds er en dansk, socialansvarlig ’en-kvindes’-vikle-virksomhed med fokus på bæredygtighed i både de miljømæssige, sociale, økonomiske og etiske aspekter af produktionen.

Weaverbirds laver håndvævet vikler af høj kvalitet inspireret af naturen. Størstedelen af produktionen finder sted i Uganda og alle materialer er veganske og bomulden er certificeret bæredygtigt af Cotton made in Africa-initiativet. Bomulden er dyrket af bønder med mindre end en hektar jord. Selve viklen er produceret så CO2 neutralt som muligt.
Væverne arbejder under fair-trade forhold og modtager ud over en fair løn med tillæg, tilskud til transport samt gratis forplejning på væveriet. Væverne er sikret fast arbejde, nye vævere tilbydes videreuddannelse og vævere der ønsker at starte som selvstændige støttes økonomisk af Weaverbirds. Weaverbirds donerer endvidere årligt en del af overskuddet til projekter i Uganda, samt organisationer med fokus på de positive aspekter af at bære sit barn.

Weaverbirds’ mission er at være med til lave en mere bæredygtig tekstil industri.

Besøg Weaverbirds’ hjemmeside (åbner en ny side).

Tilbage til Alle udstillere

//

Weaverbirds is a Danish social ‘one-woman’ wrap company with a focus on sustainability in both the environmental, social, economic and ethical aspects of the production.

Weaverbirds make quality handwoven wraps inspired by nature. The majority of production take place in Uganda and all materials are vegan and cotton is sustainably certified from cotton manufactured in the Africa initiative. The cotton is cultivated by farmers with lss than one acres of land. The wrap itself is produced as CO2 neutral as possible. The weavers work under fair-trade conditions and receive, in addition to a fair salary with supplements, grants for transport and free care at the weaver. The weavers are assured of fast work, new weavers are offered further education and weavers who wants to start on their own are supported by Weaverbirds. Weaverbirds also donates a portion of the proceeds annually to projects in Uganda, as well as organizations focusing on the positive aspects of carrying a seat.

Weaverbird’s mission is to join the low and just sustainable textile industry.

Visit Weaverbirds’ website (opens a new tab).

Back to All exhibitors