MARIA BUSK

12.00: Motorisk udvikling hos børn

Reservér en plads

“Dit barn lærer da aldrig at gå” – Det er en sætning mange forældre, der bærer deres børn, hører. Ofte mere end én gang i løbet af bæreperioden. Så det skal vi se på.

Det kommer til at handle om barnets motoriske udvikling, og hvordan vi kan understøtte det med bæreredskaber. Vi skal have kigget på påstande og myter, som bæreforældre ofte støder på, og så skal vi have be- eller afkræftet disse.

Vi skal kigge på den normale motoriske udvikling, sansernes udvikling, sprogets udvikling og hjernens udvikling, samt hvordan vi kan bruge bæreredskaber til at understøtte den udvikling. Samt hvem man skal opsøge, hvis man oplever udfordringer.

Maria Busk er uddannet fysioterapeut og arbejder hun primært med sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.
Maria er mor til 3 og har båret alle sammen. Hun holder til i Nordjylland, er uddannet slyngevejleder og har Bær Dit Barn Med Hjertet.

Tilbage til Alle foredrag

//

12.00: Children’s motor development (Danish speaking lecture)

Book your seat

“Your child will never learn to walk” – It’s a phrase many parents who carry their children hear. Often more than once during the carrying period. Let’s have a look at that.

The lecture will address the child’s motor development and how we can support it with carrying tools. We are going to look at the myths often thrown at the parents and then we will take a closer look to see if they are true or false.

We must look at the normal motor development, the development of the senses, the development of the language and the development of the brain, as well as how we can use carrying tools to support that development, and who to look for if you experience challenges.

*This lecture is in Danish*

Physiotherapist Maria Busk has carried all three of her children and is a trained carrying consultant. She runs Bær Dit Barn Med Hjertet.

Back to All speakers

Photo by Slyngejordemoder