MARIA BORDA

15.00: Carrying traditions of the world

Reservér en plads

Maria Borda er en svensk-boliviansk antropolog og forfatter med et etnopædiatrisk perspektiv på forældre. Hun ser på opvækst rundt omkring i verden og hvordan mennesker sover, fodre, elsker, plejer og bærer deres børn. I dette foredrag vil Maria tage publikum med på en tur rundt i nogle af verdens oprindelige kulturer. Hun vil demonstrere deres bæretraditioner og forklare, hvad de kan fortælle os om deres forskellige måder at forældre og forstå barndommen såvel som deres måder at leve og opfatte verden på.

Efter foredraget kan du prøve nogle forskellige måder at bære på – fra Andesbjergene til Amazonas, fra strandene på Bali til bjergene i Vietnam.

Maria Borda har skrevet en bog og lavet en udstilling i Norge om babytraditioner rundt om i verden. Hun har været redaktør for det alternative svenske forældremagasin Nära Barn og arbejdet med film og teater om oprindelige mennesker. Hun skriver om forældreskab over hele verden på sin Instagram-konto @vildabarn .

*Foredraget er på engelsk*

Tilbage til Alle foredrag

//

15.00: Carrying traditions of the world

Book your seat

Maria Borda is a Swedish-Bolivian anthropologist and writer with an ethnopediatric perspective on parenting. She looks at child-rearing around the world and how people sleep, feed, love, care for and carry their children. In this lecture, Maria aims to take the audience on a trip around some of the world’s indigenous cultures. She will demonstrate their baby carrying traditions and explain what they can tell us about their different ways of parenting and understanding childhood as well as their ways living and perceiving the world.

After the lecture you may try some different ways of carrying – from the Andes to the Amazon, from the beaches of Bali to the mountains of Vietnam

Maria Borda has written a book and done an exhibition in Norway about baby carrying traditions around the world. She has been an editor for the alternative Swedish parenting magazine Nära Barn and worked with indigenous film and theatre. She posts about parenting around the world on her Instagram-account @vildabarn
.

Back to All speakers