HYBENDAL

Hybendals Håndvævede er et lille væveforetagende drevet af nysgerrighed, nørderi og skaberglæde. Seneste påfund er soundwave-vikler, hvor inlays eller clasped weft repræsenterer lydbølger. Det kunne f.eks. være en optagelse af dig der siger dit barns navn.

Katrine, kvinden bag væven, laver semi-customs i tæt samarbejde med kunderne og laver desuden vikler der indeholder interessante væveoplevelser og mulighed for at eksperimentere med håndværket.

Se mere på Hybendals facebookside (åbner en ny fane).

Tilbage til Alle udstillere

//

Hybendal Handwovens is a small weaving business powered by curiosity, geekery, and the joy of creating. The latest innovation is the soundwave wrap where inlays or clasped weft represent soundwaves. One possibility could be a recording of the wrapper saying the wrappee’s name.

Katrine, the woman behind the loom, weaves semi-customs in close collaboration with the customers as well as wraps that are interesting to weave and which let her experiment with the craft.

Visit Hybendal’s facebook page (opens a new tab).

Back to All exhibitors