GRAMS

På festivalen er der afsat et område til ‘grams’.

Her har I mulighed for at medbringe vikler og bæreredskaber for se, mærke og måske prøve hinandens – og ikke mindst snakke og hygge af hjertens lyst.

💕

Vi håber, at I har lyst til at tage nogle skønne vikler med!

Der er frit spil, men vær ansvarlig for dine egne ting og behandl andres med omtanke.

God gramselyst!